Raporlar

Atradius raporları 40’tan fazla ülkedeki ekonomik koşullar ve belli başlı sektörlerle ilgili ticari görünüm hakkında görüşlerimizi sunar.

Filtre...:

Featured Publication
Image of a fleet of cars

Any imposition of tariffs on car parts and vehicle imports would severely impact the US automotive industry, most probably leading to more insolvencies.


Piyasa Görünümü

  • ABD
  • Otomotiv/Nakliye

Ticaret Notları

Vadeli Satıştan Tahsilata notlar, İhracat Uygulama Dökümanları ve çeyrek bazlı güncellenen Atradius Risk Haritası ticareti etkileyen alanlarda bilgi sunar.

Trading Briefs | Atradius

Sektör Bazlı Performans Tahminleri

Belli başlı piyasalarda kritik sektörlere yönelik alacak risk durumu ve iş performansını yansıtan özet grafik

IPF Teaser Weather Icon

Risk Haritası

Politik risklerle beraber ülke bazlı riskleri gösteren dünya haritası Atradius Ekonomik Araştırma Bölümü tarafından üç ayda bir yayınlanmaktadır.

Risk map | Atradius

Ülke raporu

Politik istikrar, GSYİH bazlı ekonomik performans ve görünüm, ihracat, yatırım ve tüketim verileri içeren raporlar

Country Report Teaser Image

Ekonomik Araştırma

Başekonomistimiz görüşlerini de içeren, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kalkınma ve iflas trendleri

Economic Research Teaser Image - Local

Piyasa Görünümü

Alacak riski, iş gelişimi ve finansal durumlara odaklanmış, piyasalardaki kritik sektörlerin performansına yönelik raporlar

Hard Hat | Atradius

Ödeme Alışkanlıkları Barometresi

30’dan fazla ülkede kurumsal ödeme alışkanlıklarını gösteren yıllık değerlendirme

Payment Practice Barometer Teaser

Alacak Tahsilat Kitapçığı

Kurumsal tahsilat alışkanlıklarına yönelik datanın yer aldığı Uluslararası Alacak Tahsilat Kitapçığı ile Global Alacak Görünüm Raporu

Alacak Tahsilatı | Аtradius Türkiye