Atradius Betalingsbarometer Oost-Europa 2015

Ödeme Alışkanlıkları Barometresi

  • Yunanistan,
  • Macaristan,
  • Tarım,
  • Otomotiv/Nakliye,

01 May 2015

Verwacht wordt dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Oost-Europa. Dit zal waarschijnlijk voor langere tijd voor druk op het zakelijk betalingsgedrag in veel landen in de regio zorgen.

Verwacht wordt dat 2015 een moeilijk jaar wordt voor Oost-Europa. De  economische groei voor de regio in zijn geheel zal naar verwachting met 0,3% afnemen, vooral omdat de economieën van Rusland en Oekraïne waarschijnlijk zullen krimpen, en door zwakke groei in de eurozone. Dit zou kunnen verklaren waarom 22% van de respondenten in Oost-Europa een vermoedelijke daling in hun handelsvolumes als de grootste uitdaging voor hun winstgevendheid zien dit jaar. Dit is met name het geval voor respondenten in Tsjechië (36%) en Polen (25%). Deze mening verschilt van wat in West-Europa wordt gedacht: hier wordt kostenbeheersing, ook in verhouding tot late betalingen, gezien als de grootste uitdaging voor winstgevendheid in 2015 (24,1% van de respondenten).


Belangrijkste resultaten

  • Binnenlandse facturen uitgegeven door de respondenten van het onderzoek in Oost-Europa hebben een groter risico op late betaling dan buitenlandse facturen. Gebaseerd op de respons bleef 41,2% van de gemiddelde totale waarde van binnenlandse facturen onbetaald na de vervaldatum (gemiddelde voor West-Europa: 40,2%). Buitenlandse facturen die te laat werden betaald maken 34,2% uit van de totale waarde van zakelijke verkopen op krediet aan het buitenland (gemiddelde voor West-Europa: 35,4%).
  • Ongeveer 3 van de 5 respondenten in Oost-Europa gaf aan dat late betaling van binnenlandse facturen vooral te wijten was aan onvoldoende liquide middelen bij hun klanten. In West-Europa gaven minder respondenten dit als reden aan (51,4%).

İlgili dökümanlar

Yasal Uyarı

Buradaki beyanlar yalnızca genel bilgi sağlama amacını taşımakta olup hiçbir amaç için güvenilmemelidir. Tabi olduğu koşullar için lütfen gerçek ilkeye ya da ilgili ürün veya hizmet anlaşmasına başvurun. Buradaki hiçbir unsur, alıcılara dair ya da sizin adınıza gerekli özenin gösterilmesi yükümlülüğü dahil Atradius tarafında hiçbir hak, yükümlülük, tavsiye ya da sorumluluk oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz. Atradius, herhangi bir alıcı hakkında detaylı durum tespiti yaparsa, bu, sigortalı ya da başka birilerinin menfaati için değil, kendi sigortalama prensipleri doğrultusundadır. Ayrıca, hiçbir durumda Atradius ve hiçbir bağlı ortaklık ve yan kuruluşu buradaki beyanlarda bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da nihai zarardan sorumlu olmayacaktır.