Dünya Çapında Atradius

Atradius 50’den fazla ülkedeki stratejik varlığı ile dünya çapında ticari alacak sigortası, teminat ve tahsilat hizmetleri sunmaktadır.

İlk bakışta Atradius Grubu

Alacak Sigortası, Teminat ve Tahsilat ürünlerimiz, şirketlerin ürün ve hizmet satışları karşılığında oluşan alacak risklerinden korunmalarına yardımcı olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Headquarters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya çapında mevcut faaliyetlerimize ilişkin kısa bir bakış

Atradius N.V. tamamı Grupo Catalana Occidente and Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución sahipliğinde olan özel bir şirkettir. Hissedarlarımıza ilişkin daha fazla bilgi İngilizce olarak Grup internet sayfamızda mevcuttur. 

 • Genel merkezi Hollanda'dadır.
 • 90 yıldan uzun süredir dünya ticaretini desteklemektedir.
 • Yıllık toplam gelir 2.4 milyar € 'nun üzerindedir.
 • Stratejik konumu ile 50’den fazla ülkede mevcuttur.
 • Çoğunluğu birden fazla dil bilen 3,650’den fazla personel ile hizmet vermektedir.

 

Organizasyon Yapısı

Çok uluslu şirketimizin operasyonel yapısı, verimliliğimizi optimize etmek ve çoklu düzenleyicilerden kaynaklanabilecek karışıklıkları mümkün olduğunca azaltmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Grubun organizasyonel yapısı ile ilgili olarak daha fazla bilgi, Grup internet sitemizde yer almaktadır.

 

Finansal Kredi Derecelendirme Notlarımız

Finansal kredi derecelendirme notumuz, kredi derecelendirme kuruluşları olan A.M. Best tarafından istikrarlı görünüm ile en iyi "A (mükemmel)’’ olarak ve Moody's tarafından ise yine istikrarlı görünüm ile "A2" olarak onaylanmıştır. Her iki değerlendirme de Atradius N.V. 'nin güçlü operasyonel performansını ve lider konumunu onaylamaktadır. Derecelerimize ilişkin daha detaylı bilgiler ve bildirimler  İngilizce olarak Atradius Grubu internet sitesinde yer almaktadır.

Atradius N.V.'nin Yönetim ve İdaresi

Holding şirketimizin idari yapısı, Yönetim Kurulu ile Ortaklar Kurulu'nu içermektedir. Bunlar müşterilerimiz ile hissedarlarımızın menfaatleri üzerine odaklanmak suretiyle birlikte ticari faaliyetimize yön vermektedirler. 

Yönetim Kurulu'nda beş üye bulunmakta olup, Kurul Atradius'un hedeflerinden, stratejisinden, uygulanan politikalardan ve sonuçlara ulaşılmasından sorumludur. Kurul Atradius'un ve bağlı kuruluşların menfaatleri doğrultusunda yönlendirilir.

Genel Kurul, Ortaklar Kurulu'nun İstihkak, Seçim ve Atama Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu üyesi atama yapma yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

 • David Capdevila, İcra Kurulu Başkanı
 • Andreas Tesch, Pazarlama Kurulu Başkanı
 • Chris van Lint, Risk Kurulu Başkanı
 • Claus Gramlich-Eicher, Finans Başkanı
 • Marc Henstridge, Sigorta Operasyonları Başkanı

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin biyografilerini İngilizce olarak Atradius Grup internet sitesinde bulabilirsiniz.

Ortaklar Kurulu on üyeden oluşmakta olup, Atradius'un genel işleri ile Yönetim Kurulu’nun politikasını izlemek ve yönlendirmekten sorumludur. Yönetim Kurulu gibi, Atradius'un ve bağlı kuruluşların menfaatleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Ortaklar Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

 • Ignacio Álvarez, Başkan
 • Francisco Arregui, Başkan Yardımcısı
 • Xavier Freixes
 • Désirée van Gorp
 • Carlos Halpern
 • John Hourican
 • Bernd-Hinrich Meyer
 • Hugo Serra 
 • Jose Maria Sunyer

Ortaklar Kurulu'nda iki komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi ve İstihkak, Seçim ve Atama Komitesi.

Bu komitelere ilişkin daha ayrıntılı bilgi İngilizce olarak Atradius Grup internet sitesinde mevcuttur.

Yıllık raporlar

Yıllık Raporlarımız Atradius N.V.'nin genel ve tam bir performansı ile özel performans, strateji, tüm yıla ilişkin hesaplar, kurumsal sorumluluk ve ek mali bilgileri içermektedir.

En son tarihli Yıllık Rapor ve özeti aşağıda görüntülemek ve indirmek üzere mevcuttur (Download Adobe Reader). Daha önceki tarihlere ilişkin Yıllık Raporlar için , lütfen Atradius Grup sitesine bakınız.

Kurumsal sorumluluk

Öncelikli ticari odak noktamız, ticaretin gerçekleşmesinin sağlanmasıdır. Başarılı bir ticaretin dünya çapındaki ekonomik gelişim için esas teşkil ettiğine inancımızdan dolayı, bu odak noktamız, kurumsal sorumluluğa yaklaşımımızı da etkilemektedir. Başarılı bir şekilde ticareti gerçekleştirebilen ticari faaliyetler istihdam yaratabilmekte ve fakirliği azaltabilmektedir. Buna ek olarak, ticari faaliyetimizin tamamında ahlak kuralları ile şeffaflığı teşvik etmekte ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin on kuralını desteklemekteyiz.

Kurumsal Sorumluluk stratejimiz  ile yarattığımız pozitif farklılığa ilişkin daha fazla ayrıntıya Atradius Grup internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kariyer

Uluslararası bir şirketiz ve dünyanın dört bir yanında yetenekli insanları istihdam etmekteyiz.

Potansiyel iş imkanları  ve Atradius'a ilişkin yerel fırsatlar hakkında bilgi edinmek için yerel ofisimize başvurunuz. Alternatif olarak CV 'nizi jobs@atradius.com adresine doğrudan e-posta yoluyla da gönderebilirsiniz.

Sorumluluk Reddi

Web sayfalarımız, raporlar, makaleler, yayınlar, ipuçları ve faydalı içerikler, ticari özetler, infografikler, videolar (her biri bir “Yayın”) gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitelerimizde veya web sitelerimizden erişilebilen her yayın yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir okuyucuya herhangi bir şekilde işlemler, yatırımlar veya stratejiler hakkında tavsiye veya yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Okuyucular, sağlanan bilgilerle ilgili ticari veya başka türlü kendi bağımsız kararlarını vermelidir. Herhangi bir Yayında yer alan bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edildiğini sağlamak için her türlü çabayı göstermemize rağmen, Atradius herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu değildir. Herhangi bir Yayındaki tüm bilgiler, bütünlük, doğruluk, güncellik açısından veya kullanımlarından elde edilen sonuçlara ilişkin herhangi bir teminat ve açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın, ’olduğu gibi’ sağlanır. Hiçbir durumda Atradius, Atradius’un ilgili ortaklıkları veya şirketleri veya ortakları, acenteleri, temsilcileri veya çalışanları, herhangi bir Yayında yer alan bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya eylemden dolayı,veya herhangi bir fırsat kaybına, kar kaybına, üretim kaybına, iş kaybına veya dolaylı zararlara, her türlü özel veya benzeri zararlara ilişkin olarak, bu tür kayıp veya zararların olasılığı bildirilse bile, size veya başka hiç kimseye karşı sorumlu değildir.