Gizlilik Beyanımız

Özel hayatınızın gizliliği

Aşağıda bu internet sitesini veya diğer herhangi bir sitemizi ziyaret ettiğinizde bize temin ettiğiniz bilgileri korumaya yönelik olarak kullandığımız kurallar yer almaktadır.

 

İhtiyaç duyduğumuz bilgi ve bu bilgiye neden ihtiyaç duyuyoruz

Sizinle ilgili işlemlerimiz sırasında size ait bilgilere şu nedenlerle ihtiyaç duyabiliriz:

 • Ürün ve Hizmetlerimizi geliştirmek ve sunmak
 • Mali ve sigortaya ilişkin riskleri değerlendirmek
 • Ürün ve Hizmetlerimize ilişkin tercihlerinizi kaydetmek
 • Araştırmaya yönelik ve istatistiksel analizleri üstlenmek
 • Sigortalama ve taleplerin idare edilmesi dahil olmak üzere sigorta yönetimi temin etmek
 • Sizden veya sizin adınıza borçları telafi etmek
 • Düzenleyici yükümlülüklerimize uyan mali yaptırımlar ile para aklama mevzuatına uygunluğu temin etmek suretiyle suçu engellemek ve tespit etmek.

Özellikle, bilgilerinizi aşağıda düzenlendiği şekilde kullanacağız.

 

1. Internet sitesinin kullanımı

Atradius'un bu internet sitesi aracılığıyla topladığı ve kullandığı bilgiler içerisinde şunlar yer alabilir:

 • İsminiz, adresiniz, telefon numaranız, eposta adresiniz, doğum tarihiniz veya herhangi bir Ürün ve Hizmete yönelik kayıt sırasında temin edilen diğer bilgiler gibi sunmuş olduğunuz her tür kişisel ayrıntılar
 • Dil gibi, bu internet sitesini kullanırken yapmış olduğunuz tercihleri ve sizi hatırlamamıza yardımcı olan bilgiler. Bu tür bilgileri toplamak için çerezleri kullanmaktayız. Daha ayrıntılı bilgiler, çerezlerin nasıl reddedileceği/kullanım dışı bırakılacağı dahil olmak üzere Çerez Bilgileri adresimizde yer almaktadır
 • İnternet sitelerimizi ziyaretiniz/sitemize ilginizi kaydetmek için kullandığımız IP adresiniz (internete bağlanırken cihazınızın kendine özgü kimlik numarası)
 • internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen, herhangi bi haber postasına aboneliğiniz, eposta güncellemeleri, ülke raporları, güncellenmiş ticari veya ekonomik bilgiler vs.

2. Poliçe taahhüdü

Atradius, sigorta poliçenizin şartlarını yenilemek veya idare etmek ya da teklif sunmak için, poliçeniz üzerindeki bilgiler ile sizin tarafınızdan isimlendirilen diğer bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Bunlar içersinde sigortalama ve talep yönetiminin yanı sıra Atradius ile olan ilişkinizi desteklemek için ihtiyaç duyulan diğer her türlü bilgi yer almaktadır.

3. Risk taahhüdü

Atradius ticaret yaptığınız alıcılar hakkındaki bilgilere ihtiyaç duyacaktır böylece bu alıcılara Kredi Sigortası teklif edilip edilmeyeceğini değerlendirebiliriz.

4. Diğer hizmetler

Atradius, alacak tahsili gibi, dahil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, diğer Ürün ve Hizmetleri teklif edebilmek için bilgiye ihtiyaç duyacaktır.

Böyle yaparak, Atradius sizin temin etmiş olduğunuz bilgiler ile üçüncü şahıslardan sizinle ilgili elimizde bulunan diğer bilgileri birleştirecektir.

Bilgiyi gizlilik seviyesinde ve yürürlükteki kanun ve düzenlemelere uygun bir şekilde ele almaktayız.

 

Bilgileri kimlerle paylaşıyoruz

Bilginin paylaşılmasında, Atradius,  Atradius grup şirketlerinin diğer üyeleri, diğer sigortacılar, talep tasfiye memurları, suç veya dolandırıcılık tespit ve önleme kurumları, hizmet sağlayıcıları, kuruluşlar, reasürörler, düzenleyici kuruluşlar, ihtilaf çözüm organizasyonları, avukatlar, tazmin vekilleri, sigortalanmış olduğunuz herhangi bir poliçedeki herhangi bir müşterek sigortalı veya müşterek sigortalılar veya komisyoncu ya da müşterek sigortalı gibi yetkilendirmiş olduğunuz diğer kişiler gibi üçüncü şahıslara bazı bilgileri verebilir. Ayrıca bankacı, finansçı veya komisyoncu gibi, tarafınızdan yetkilendirilmiş şahıslara ilişkin bilgileri de açıklayabiliriz.

 

Bilgilerinizi nereye gönderebiliriz

Bilgilerinizi, gizlilik içerisinde, Avrupa Ekonomik Bölgesinin dışında işlenmek üzere gönderebiliriz. Verilerinizi korumak için uygun organizasyonel ve teknik tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.

 

Pazarlama

Bilgilerinizi, sizi posta, e-posta, metin mesajı veya diğer elektronik yollarla haberdar etmek için kullanabiliriz. Sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz Ürün ve Hizmetlerin ayrıntılarını size gönderebiliriz. Bunu yaparsak, bu amaçlara yönelik olarak sizinle temas kurulması durumundan çıkma fırsatı size sunulacaktır veya ServiceTr.customer@atradius.com adresine bir e-posta göndermek suretiyle herhangi bir zamanda bu haberleşmeden vazgeçebilirsiniz. Atradius detaylarınızı, Atradius'tan başka herhangi biri tarafından önerilen ürün ve hizmeetlerin pazarlanması amacıyla üçüncü şahıslara iletmeyecektir.

 

Atradius onayınız olmadan herhangi bir dış organizasyona kişisel bilgilerinizi açıklamayacaktır

Size ilişkin bilgiler (isim, adres ve telefon numarası gibi) önceden onayınız olmadan pazarlama veya talep içerisinde kullanılmak üzere herhangi bir dış organizasyona verilmeyecek veya satılmayacaktır. Bilgileriniz yalnızca Atradius adına hizmetlerin ifa edilmesi amacıyla Atradius'un temsilcileri veya yüklenicileri ile paylaşılabilir.

 

Haklarınız

Atradius ile ServiceTr.customer@atradius.com adresine e-posta göndermek yoluyla temasa geçerek kişisel bilgilerinizin kaldırılmasını veya gerçeğe ilişkin hataların düzeltilmesini, kişisel bilgilerinizin bir kopyasının temin edilmesini bizden talep edebilirsiniz. Bu e-posta adresi spam bot'larından korunmaktadır; görüntülemek için JavaScript gerekmektedir. Alternatif olarak kendi yetki alanınız içerisindeki Atradius Şubesi'nin kayıtlı adresinde Veri Koruma Yetkilisine yazabilirsiniz. Sizinle ilgili olarak elimizde bulunan herhangi bir kişisel bilginin ayrıntılarını temin etmeden önce kimliğinizi doğrulamak için makul girişimlerde bulunacağız. Size bilgi temin etme konusunda ufak bir ücret talep edebiliriz.

 

Gizliliğim ile ilgili olarak bilmem gereken diğer konular nelerdir?

Bu internet sitesi aracılığıyla erişilebilir üçüncü şahıs internet siteleri ve hizmetler, bizden bağımsız veri toplama uygulamaları ve gizlilik uygulamalarına sahiptir. Atradius bu bağımsız politikalar veya eylemlerden dolayı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında değildir. Şifrelerinizi veya herhangi bir hesap bilgisini korumak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır. Lütfen çevrimiçi olduğunuzda dikkatli ve sorumluluk içerisinde hareket ediniz. İnternete bağlı iken kişisel bilgilerinizi kamunun erişimine açık kılacak şekilde yayınlarsanız, karşılığında diğer şahıslardan istenmeyen mesajlar alabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi korumak için çaba gösteriyor olsak da, Atradius, bize iletmiş olduğunuz herhangi bir bilginin güvenliğini sağlayamaz veya garanti edemez, bu bilgilerin riski sadece size aittir.

 

Bu Gizlilik Beyanında yapılan değişiklikler

Atradius işbu Gizlilik Beyanını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Değişiklikler "Gizlilik Beyanı" adı altında internet sitemizde yayınlanacaktır. Internet sitesini bu değişikliklerin gerçekleştirilmesinden sonra kullanmanız tüm değişiklikleri ve Gizlilik Beyanında değiştirilmiş olan kural ve şartları kabul etmiş olduğunuza delil teşkil edecektir. Buna göre, en son değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu Gizlilik Beyanını okumanız gerekmektedir.

Yasal Uyarı

Buradaki beyanlar yalnızca genel bilgi sağlama amacını taşımakta olup hiçbir amaç için güvenilmemelidir. Tabi olduğu koşullar için lütfen gerçek ilkeye ya da ilgili ürün veya hizmet anlaşmasına başvurun. Buradaki hiçbir unsur, alıcılara dair ya da sizin adınıza gerekli özenin gösterilmesi yükümlülüğü dahil Atradius tarafında hiçbir hak, yükümlülük, tavsiye ya da sorumluluk oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz. Atradius, herhangi bir alıcı hakkında detaylı durum tespiti yaparsa, bu, sigortalı ya da başka birilerinin menfaati için değil, kendi sigortalama prensipleri doğrultusundadır. Ayrıca, hiçbir durumda Atradius ve hiçbir bağlı ortaklık ve yan kuruluşu buradaki beyanlarda bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da nihai zarardan sorumlu olmayacaktır.