Country report Sweden 2018

Ülke raporu

  • İsveç
  • Tarım,
  • Otomotiv/Nakliye,

15 May 2018

A potential downside risk to the economic performance could be the high household debt in case of sharp house price decreases and interest rate increases.

Sweden trade
Sweden key figures
Sweden sectors

The insolvency environment

Insolvencies increased in 2017

Swedish business insolvencies increased 5.6% in 2017 after three years of annual decreases. However, in 2018 a turnaround is expected, with a 3% decrease forecast.

Sweden insolvencies

Economic situation

Growth slows down in 2018, but remains robust

The Swedish economy is forecast to grow 2.4% in 2018 after increasing 2.7% in 2017. Supported by negative interest rates, both household consumption and investment growth are expected to continue, although at a lower rate than in previous years.

In order to combat deflation and to weaken the currency, the Swedish Central Bank has repeatedly lowered the repo rate since July 2014, which has been -0.5% since February 2016. Inflation picked up again in 2017 and is expected to remain close to 2% in 2018. The expansionary monetary policy has driven investments and asset prices.

A potential downside risk to the economy could be high household debt, triggered by housing demand and easy access to credit. In 2017 the household debt-to-disposable-income-ratio was more than 180%, making private households vulnerable to sharp house price decreases and interest rate increases.

 

İlgili dökümanlar

Yasal Uyarı

Buradaki beyanlar yalnızca genel bilgi sağlama amacını taşımakta olup hiçbir amaç için güvenilmemelidir. Tabi olduğu koşullar için lütfen gerçek ilkeye ya da ilgili ürün veya hizmet anlaşmasına başvurun. Buradaki hiçbir unsur, alıcılara dair ya da sizin adınıza gerekli özenin gösterilmesi yükümlülüğü dahil Atradius tarafında hiçbir hak, yükümlülük, tavsiye ya da sorumluluk oluşturduğu şeklinde yorumlanamaz. Atradius, herhangi bir alıcı hakkında detaylı durum tespiti yaparsa, bu, sigortalı ya da başka birilerinin menfaati için değil, kendi sigortalama prensipleri doğrultusundadır. Ayrıca, hiçbir durumda Atradius ve hiçbir bağlı ortaklık ve yan kuruluşu buradaki beyanlarda bulunan bilgilerin kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, arızi ya da nihai zarardan sorumlu olmayacaktır.