Yasal Uyarı

Internet sitesi tarafından belirli ürün veya hizmetlerin sizin için erişilebilir kılındığı hallerde, ek şartlar uygulanabilir.

 

Onay
Internet sitesini kullanmadan önce bu kullanım kural ve şartlarını okumanız ve bunları kabul etmeniz gerekmektedir. Internet sitesini kullanarak bu kurallara yasal olarak bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz. Kabul etmiyorsanız bu internet sitesini kullanmamalısınız.

Mülkiyet
Bu internet sitesi Atradius N.V. ve onun bağlı kuruluşları ve alt kuruluşlarının (bu andan itibaren müştereken ve tek başlarına "Atradius" olarak anılacaklardır) mülkiyetinde ve bu sayılanlar tarafından işletilmektedir.

Ticari Merkez
Atradius bu internet sitesini Hollanda'dan kontrol etmekte ve idame ettirmekte olup, bu internet sitesi aracılığıyla veya bu internet sitesinde temin edilen bilgilerin diğer bölgelerde kullanıma uygun veya müsait olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.  Belirli yargı yetkisi alanında hedeflenmekte olan Atradius Internet Siteleri bu yargı yetkisi alanlarının şartlarına uygundur. Diğer yargı yetkisi alanlarındaki kullanıma ilişkin olarak herhangi bir garanti verilmemektedir.

Değişiklikler
Atradius bu kullanım kural ve şartlarını herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Değişiklikler "Yasal Bildirim" adı altında yayınlanacaktır. Internet sitesini bu değişikliklerin gerçekleştirilmesinden sonra kullanmanız tüm değişiklikleri ve değiştirilmiş olan kural ve şartları kabul etmiş olduğunuza delil teşkil edecektir. Buna göre, en son değişikliklerden haberdar olmak için zaman zaman bu kullanım kuralları ve şartlarını okumanız gerekmektedir.

Doğruluk
Atradius bu internet sitesinde doğru ve güncel bilgiler temin etmek için tüm makul çabayı harcayacaktır. Bu bilgiler yalnızca konulara ilişkin olarak genel bir kılavuz görevi görmektedir. Bu bilgilerin uygulanması ve etkileri, konunun doğasındaki belirli gerçeklere dayalı olarak çok geniş ölçüde değişiklk gösterebilmektedir. Kanun, kural ve düzenlemelerin değişen doğası ve elektronik iletişimin içindeki tehlikeler göz önüne alındığında, bu internet sitesinde yer alan bilgilerde gecikmeler, ihmaller veya gerçek dışı durumların var olması olasıdır. Bu internet sitesindeki tüm bilgiler "şimdiki durumuyla" temin edilmektedir.

Temin edilen diğer bilgiler ile herhangi bir fikrin, tavsiye veya hizmetin doğruluğu, tamlığı ve faydalı olma durumunu değerlendirme sorumluluğu size aittir. Atradius'un bir tüzel kişisi tarafından düzenlenen herhangi bir sayfada yer alan tüm bilgiler yazarların, yayıncıların ve dağıtımcıların belirli gerçekler veya konular üzerinde yasal, muhasebeye ilişkin veya diğer mesleki tavsiye veya fikir ifade etmemekte olup, buna göre kullanımı ile bağlantılı her ne olursa olsun hiçbir sorumluluk taahhüt etmemektedir. Kişisel durumunuza ilişkin olarak kendi danışmanlarınıza danışmanız gerekmektedir.

Mevcudiyet
Atradius, kendi internet sitelerinin erişilebilir olmasını sağlamak için makul adımları atarken, mevcudiyetlerine ilişkin herhangi bir garanti vermemekte olup, bunların mevcut olmamasına bağlı olarak herhangi bir kayıptan dolayı sorumlu tutulmayacağımızı bildiririz.

Fikri Mülkiyet
Bu internet sitesi içerisindeki tüm metinler, resimler, grafikler, logolar, sesler, yazılımlar ve diğer materyaller içindeki tüm haklar (telif hakları, ticari markalar, tasarım hakkı, veritabanı hakkının yanı sıra diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkı dahil) Atradius'un mülkiyetindedir veya ilgili malikin izni ile yerleştirilmiştir.

Bu internet sitesine yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım için erişim ve kullanma izniniz bulunmaktadır. Atradius veya ilgili malikin önceden yazılı rızası olmaksızın elektronik, mekanik fotokopi veya kayıt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yolla veya herhangi bir şekilde bu internet sitesinde yer alan bilgilerin herhangi birini kopyalayamaz, indiremez, (yeniden) yayınlayamaz, dağıtamaz, değiştiremez, yayınlayamaz, kullanamaz, iletemez veya çoğaltamazsınız. Bu internet sitesinde Atradius tarafından temin edilen veya yer alan materyal ve içeriğin yalnızca kendi kişisel kullanımınız için yazdırılabileceğini ve/veya indirilebileceğini ancak ticari amaçlarla kullanılamayacağını veya ticari olarak dağıtımının yapılamayacağını kabul etmektesiniz.

Şifre Politikası
Bu internet sitesinin belirli kısımlarının kullanılması, kullanıcı Kimliği ve şifresini içeren oturum açma detayları gerektirmektedir. Hesabınıza yetkisiz kullanımı engellemek için cihazınızı korumaya yönelik ve oturum açma detaylarınızın gizliliğini idame ettirebilme sorumluluğu size aittir. Özellikle şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Oturum açma delillerinizi kullanarak oluşan tüm faaliyetlere ilişkin sorumluluğun size ait olduğunu taahhüt etmektesiniz. Şifrenizin kaybolduğu veya çalındığını veya yetkisiz bir şekilde kullanıldığını öğrendiğiniz anda Atradius'u derhal bilgilendirmeniz gerekmektedir. Atradius herhangi bir sebeple bir şifreyi değiştirme veya silme hakkını saklı tutar.

Güvenlik
Atradius, internet sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi, Atradius'un uygun kabul ettiği şifreleme teknolojisi ve güvenli hizmetleri kullanmak suretiyle bu internet sitesi ile bağlantılı olarak Atradius'a gönderdiğiniz veya girdiğiniz her tür bilginin güvenliğini temin etmek için makul adımları atmaktadır. Ancak, internet aracılığıyla bilgi aktarımının (şifrelenmedikçe) tabiatı gereği güvenli olmadığını ve Atradius'un internet sitesinin hatasız, bug (hata) bulundurmayan veya virüs bulundurmayan bir internet sitesi olduğuna dair garanti vermemekte olduğunu kabul etmektesiniz. Cihazınızı korumak için güncel bir antivirüs yazılımı kullanmak gibi, makul önlemler almanız gerekmektedir. Atradius, bilgilerinizin gizliliğinin kaybı veya zarar görmesinin bir sonucu olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir zarara ilişkin olarak sorumluluk kabul etmemektedir. Atradius virüs veya elektronik aktarımdan kaynaklanan kirlilik veya zarara ilişkin tüm sorumluluğu kapsam dışında tutmaktadır.

Gizlilik Hakkı
Bu internet sitesi yoluyla toplanan kişisel bilgilerin tarafımızdan kullanılması Atradius Gizlilik Bildirimi tarafından yönetilmektedir. Kişisel veri toplama, kullanımı, bu bilgileri kime açıkladığımız ve haklarınıza ilişkin olarak özet bilgileri Atradius Gizlilik Bildiriminde bulabilirsiniz. Bu internet sitesini kullanarak, bu sitede ana hatları çizilmiş olduğu üzere Atradius tarafndan kişisel verilerin toplanması ve kullanılmasına rıza göstermektesiniz.

Atradius ilgili internet sayfaları ve/veya forumlar veya haber grubu yoluyla yapılan her tür aktarımı izlemek hakkına sahiptir, ancak böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yayınlama amacıyla bilgilerin verilmesi
İnternet sitesinde yayınlanmak üzere Atradius'a herhangi bir materyalin verilmesi ile Atradius'un herhangi bir formdaki içerikten türevsel bir iş yaratabileceği veya bunu kopyalayabileceği, değiştirebileceği, dağıtabileceğini bilerek bu işlemi yapmaktasınız. Materyalin yayınlanmaya uygun olduğunu garanti etmekte ve herhangi bir üçüncü taraf temin etmiş olduğunuz materyale ilişkin olarak Atradius'a karşı harekete geçerse, Atradius'un zararlarını karşılayacağınızı kabul etmektesiniz. Atradius'un temin etmiş olduğunuz materyali yayınlayabileceğine ve/veya sorumluluk olmaksızın Atradius'un ürünleri veya hizmetlerinde bu materyalde tanımlanan herhangi bir konsepti veya bu materyali kullanabileceğine olan inancınızı garanti etmekte olup, bu materyale ilişkin olarak Atradius'a karşı herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Atradius bu bilgilerin doğruluğu veya gerçekliğini doğrulamamakta ve denetlememektedir. Atradius'un internet sitesine tarafınızdan postalanmış veya yüklenmiş herhangi bir materyalin üçüncü şahısla tarafından fikri mülkiyet haklarının veya gizliliklerinin ihlali durumunu oluşturduğunu iddia eden üçüncü şahıslara kimliğinizi açıklama hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz.

Internet korsanlığı karşıtı hükümler
Açık bir şekilde:

Herhangi bir "deep-link", "scraper", "robot", bot", "spider", "data-mining (veri madenciliği)", "bilgisayar kodu" veya herhangi bir başka otomatik cihaz, program, araç, algoritma, proses veya metodoloji ya da benzer proseslere ya da işlevselliğe sahip manuel süreci, internet sitesinin herhangi bir kısmını, internet sitesi aracılığıyla erişilen veya internet sitesinde bulunan herhangi bir veri veya içeriği Atradius'un açık yazılı önceden verilmiş rızası olmaksızın izlemek veya kopyalamak, erişmek, elde etmek için kullanmayacağınızı veya kullanma girişiminde bulunmayacağınızı;

Ya internet sitesinde kendi kamuya açık görüntüsü veya görünür bir link aracılığıyla kasıtlı olarak kamuya açık kılınmamış, internet sitesinde yer alan herhangi bir materyal veya bilgiyi herhangi bir yolla elde etmeyeceğinizi veya elde etme girişiminde bulunmayacağınızı;

Bu internet sitesindeki herhangi bir robot ilave bağlantılarında yer alan kısıtlamaları ihlal etmeyeceğinizi veya herhangi bir şekilde internet sitesine veya onun içeriklerine erişimi kısıtlamak veya engellemek için yerleştirilen herhangi bir başka önlemi baypas etmeyeceğinizi veya alt etmeyeceğinizi;

İnternet sitesin güvenliğini ihlal etmeyeceğinizi veya bilgisayar korsanlığı, şifre madenciliği ya da herhangi bir başka yol aracılığıyla Atradius'un herhangi bir sunucusuna bağlı olan bilgisayar sistemlere veya ağlara, verilere, bilgilerei internet sitesine yetkisiz erişimde kazanma girişiminde bulunmayacağınızı;

Kamuya açık kılınması amaçlanan zamandan önce herhangi bir veri, içerik veya diğer bir bilgiye erişim dahil olmak üzere, internet sitesinin düzgün işlemesine veya internet sitesi aracılığıyla ya da internet sitesinde yürütülen herhangi bir faaliyetin düzgün işlemesine müdahale etmeyeceğinizi veya müdahale girişiminde bulunmayacağınızı;

Yegane takdir yetkisi Atradius'ta olmak üzere, internet sitesi veya Atradius altyapısında makul olmayan veya orantısız olarak geniş bir yük veya ağırlık oluşturan veya oluşturabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı veya eylem girişiminde bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

 

Uyarı, garanti vermeme ve sorumluluğun kabul edilmemesi
Atradius açık veya zımni olarak, ticarete elverişliliğin zımni teminatları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, bu internet sitesi ve/veya bu internet sitesinde tanıtılan ya da tanımlanan, üçüncü şahısların herhangi bir patent, telif hakkı veya diğer haklarının ihlaline ilişkin teminatlar dahil olmak üzere, yer alan herhangi bir bilginin belirli bir amaca uygunluğuna (dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ilişkin olarak hiçbir türden beyanda bulunmamakta veya teminat vermemektedir.

Atradius herhangi bir kar kaybı, dolaylı, tesadüfi veya önemli kayıptan, bunlar dahil, sınırlama olmaksızın, kaynaklanan veya bunlara bağlantılı olan herhangi bir site veya bu inernet sitesinin kullanımı veya herhangi bir şekilde erişiminden kaynaklanan hiçbir zarar, kayıp, hasar veya harcamadan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Atradius kişilere, malvarlığı hasarına veya özellikle doğrudan, dolaylı, tesadüfi, bağlı, acil veya sonradan gelen (nakdi) zarara ilişkin olarak sorumlu tutulmayacaktır.

Atradius internet sitesini virüs bulundurmayan bir şekilde idame ettirmek üzere makul çabayı göstermiş olup, bilgisayar virüslerinin aktarımı veya indirilmesinden kaynaklanabileceği kişilere, malvarlığı hasarına veya özellikle doğrudan, dolaylı, tesadüfi, bağlı, acil veya sonradan gelen (nakdi) zarara ilişkin olarak sorumluluğu reddetmektedir. Atradius donanım hasarı, veri kaybı, verilerin değiştirilmesi veya çalışmama süresinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Tazminat & önlem
Atradius'un, ona lisans verenler ve tedarikçilerinin, tüm bağlı kuruluşları ve şirketlerinin ve bunların ilgili tüm memurları, müdürleri, çalışanları, hissedarları, yasal temsilcileri, vekilleri, halefleri ve görevlilerinin, internet sitesini kullanmanıza veya işbu kullanım kural ve şartlarını herhangi bir şekilde ihlal etmenize ilişkin olarak üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen iddialardan kaynaklanan her tür zarar, sorumluluk, masraf ve harcamaya ilişkin olarak zarar görmesini önlemeyi ve zararlarını karşılamayı kabul etmektesiniz.

Tazminatların, kullanım kural ve şartlarının ihlali veya haklarımızın herhangi birinin ihlal edilmesine yeterli derecede bir yasal yol teşkil etmeyebileceğini kabul etmekte olup, buna göre tedbir, özel ifa ve/veya belgelerin teslim edilmesi emri gibi eylemlerde bulunmaya yetkili olduğumuzu kabul etmektesiniz.

Bölünebilirlik
Bu kural ve şartlara ait herhangi bir kısmın yasadışı veya yürütülemez olduğu ortaya çıkarsa, bu durum bu kural ve şartların geri kalan bölümünün geçerliliğini veya yürütülebilirliğini etkilemeyecektir. Geçersiz veya yürütülemez olan herhangi bir kural veya şart, bu durumda, mümkün olduğu kadar niyetlenilmiş olduğu amaca uygun olarak anlaşılacaktır.

Üçüncü şahıs siteler
Bu internet sitesi Atradius'tan başka kişiler tarafından işletilen internet sitelerine bilgisayar bağlantıları veya hiper metin içerebilir. Bu hiper metinler yalnızca size kolaylık ve referans olması için temin edilmekte olup, bu internet sitelerinin içeriği ve işletilmesine ilişkin sorumluluk yalnızca, ayrı bir kullanım kuralları ile yönetilecek olan, o siteyi kontrol eden organizasyonun sorumluluğundadır. Atradius bu üçüncü taraf internet sitelerinin kullanımına yönelik olarak size, herhangi bir başka kişiye veya tüzel kişiye karşı sorumlu tutulmayacaktır.

Bu internet sitesinden başka bir internet sitesine olan bir hiper metin, Atradius'un o internet sitesindeki içeriği veya o internet sitesinin operatör veya işlemlerini uygun bulduğu anlamına gelmemektedir. Bu internet sitesinden bağlantılandırdığınız diğer herhangi bir internet sitesindeki kullananabileceğiniz herhangi bir içeriğin kullanım kapsamının belirlenmesinden sadece siz sorumlusunuz. Atradius internet sitesindeki üçüncü taraf yazılımlarının kullanımına ilişkin olarak hiçbir sorumluluk üstlenmemekte olup, bu yazılım tarafından oluşturulan herhangi bir sonucun güvenliği, doğruluğu veya tamlığına ilişkin olarak her ne olursa olsun herhangi bir kişi veya tüzel kişiye karşı sorumlu tutulmayacaktır.

Yürürlükteki kanun ve yargılama yeri
Bu internet sitesine erişerek, bu internet sitesi tarafından size temin edilen bilgiler veya bu internet sitesinin içerikleri ve kullanımından kaynaklanan veya bunlara ilişkin tüm konularda Hollanda Kanunlarının uygulanacağını kabul etmektesiniz. Ayrıca bu konulara ilişkin olarak Hollanda, Amsterdam Bölge Mahkemesi'ne ilk merci olarak münhasır bir yargılama yetkisi vermeyi kabul etmektesiniz.

 
Sorumluluk Reddi

Web sayfalarımız, raporlar, makaleler, yayınlar, ipuçları ve faydalı içerikler, ticari özetler, infografikler, videolar (her biri bir “Yayın”) gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitelerimizde veya web sitelerimizden erişilebilen her yayın yalnızca bilgi amaçlıdır ve herhangi bir okuyucuya herhangi bir şekilde işlemler, yatırımlar veya stratejiler hakkında tavsiye veya yönlendirme niteliği taşımamaktadır. Okuyucular, sağlanan bilgilerle ilgili ticari veya başka türlü kendi bağımsız kararlarını vermelidir. Herhangi bir Yayında yer alan bilgilerin güvenilir kaynaklardan elde edildiğini sağlamak için her türlü çabayı göstermemize rağmen, Atradius herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu bilgilerin kullanımından doğan sonuçlardan sorumlu değildir. Herhangi bir Yayındaki tüm bilgiler, bütünlük, doğruluk, güncellik açısından veya kullanımlarından elde edilen sonuçlara ilişkin herhangi bir teminat ve açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın, ’olduğu gibi’ sağlanır. Hiçbir durumda Atradius, Atradius’un ilgili ortaklıkları veya şirketleri veya ortakları, acenteleri, temsilcileri veya çalışanları, herhangi bir Yayında yer alan bilgilere dayanarak alınan herhangi bir karar veya eylemden dolayı,veya herhangi bir fırsat kaybına, kar kaybına, üretim kaybına, iş kaybına veya dolaylı zararlara, her türlü özel veya benzeri zararlara ilişkin olarak, bu tür kayıp veya zararların olasılığı bildirilse bile, size veya başka hiç kimseye karşı sorumlu değildir.